35 thoughts on “Vespa Sprint Trái 6X Malossi Độ 200 Triệu (Vlog 133)

  1. Vespa chạy ngon vl, có cai phụ tùng mắc dã man, móa đi tour xa mà nó hư máy chỉ có nước bỏ lên xe tải chở về, ếu có chỗ sửa >.<

  2. Đường quận nhất hèn chi wen lắm ln hôm bữa e có coi mà nhìn hok ra anh ln nhìn ra là lao vào chụp tấm ảnh rồi idol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *