31 thoughts on “[Vietsub CC] The Master Key – Chanyeol đấu với Kang Daniel

  1. Ôi ôi !!!! Chanyeol cute ghê 😍😍😍
    Nhìn mặt ổng nhăn kìa !!!
    " Anh nhăn mặt nhưng anh vẫn đẹp nhá ! "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *