12 thoughts on “Võ Tòng trả thù Trên cầu Võ Tòng giết sát thủ, Uyên Ương lầu sát Tử Môn Thần

  1. lá là là lá la là la…là á lá là lá la…lá a là lá la là là lá la…lá a à á a hà ha …hà há há a a à à a …há a ha à hà ha hà…là á là há á la là…lá la lá là la…há a há à hà a à…há à há a hà há a…há a a à à ha…hà há a á a à hà ha………hà há há ha ha hà hà ha…há à hà hà ha hà…là há là há la là…lá la lá là la… há a há à hà a à… há à ha à hà á a… há á a à hà à ha …hà há ha a à hà a…

  2. Đúng là một lũ ngu ko biết lượng sức mình giám chống lại võ tòng , hổ còn bị võ tòng giết nữa là chúng mày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *