25 thoughts on “XÔI NHỒI KHẤU ĐUÔI KHỔNG LỒ CHIÊN GIÒN//độc và lạ miệng

  1. CHÚ KHÉO TAY QUÁ. LÀM MÓN NÀO .NHÌN HẤP DẪN VÀ NGON QUÁ. CÓ DỊP RA PHỐ. GHÉ NHÀ CHỨ ĂN MÓN NÀY MỚI ĐƯỢC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *